Kontakt

Rektor

Magnus Elmqvist

Tel: 0470-416 43
E-post: magnus.elmqvist@vaxjo.se

Expedition

Monica Svanberg

Tel: 0470-79 68 60

Frånvaroanmälan

Tel: 0470-796981

Knappa in elevens tiosiffriga personnummer

För att anmäla hel dag: tryck 9

För att anmäla annan dag eller viss tid: Knappa in sexsiffrigt datum ÅÅMMDD, då frånvaron börjar gälla. Knappa in klockslag, TTMM eller ange 9 för hela dagen. Ange sexsiffrigt slutdatum ÅÅMMDD, för när närvaron slutar gälla eller tryck 9 för hela dagen. Ange klockslag, TTMM eller tryck 9 för resterande dag.

Tryck # för hjälp

Tryck * för att komma till början av meddelandet.

Eller ladda ner appen IST

Arbetsrum

Tel: 0470-79 68 57  

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2017
Förskola och skola