Skolbibliotek

Skolbibliotekarie Gun Ring finns på Vederslöv skola måndagar och tisdagar. Alla elever på skolan besöker skolbiblioteket en gång per vecka eller en gång varannan vecka. Fokus under bibliotekstiden ligger på att främja läslusten genom boktips och att hitta rätt bok till rätt elev. Men eleverna får även möjlighet att lära sig hitta i biblioteket och att lära sig skillnaden på skön- och facklitteratur. I de äldre årskurserna arbetar vi även en del med informationskompetens, alltså hur man hittar information och hur man vet vilken information som är sann.
E-post: gun.ring@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 september 2017
Förskola och skola