Sfi - svenskundervisning för invandrare

Har du ett annat modersmål än svenska kan du få svenskundervisning för invandrare, det kallas för sfi-undervisning. Sfi är grundläggande utbildning i svenska språket.

Du hittar information om svenskundervisnig för invandrare och vilka kurser du kan läsa på sidan: Utbildningar för vuxna/Sfi - svenskundervisning för invandrare.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Förskola och skola