Ansökan

I år finns ingen yrkeshögskoleutbildning att ansöka till på Växjö Yrkeshögskola.

Börja med att läsa ansökningsinstruktioner längst ner på sidan. Här finner du också viktiga datum och övrig information som kan vara bra att veta innan du skickar in din ansökan.

Vad händer om jag missar sista ansökningsdag?

Om du har missat att skicka in din ansökan senast sista ansökningsdag ber vi dig kontakta oss eller kontrollera på vår hemsida om utbildningen du söker har fått förlängd ansökningstid. I det fall utbildningen har fått förlängd ansökningstid gäller sista ansökningsdatum enligt hemsidan.

Studiemedel

Yrkeshögskoleutbildning berättigar dig som studerande till studiemedel på samma sätt som högskole- eller universitetsstudier. Studiefinansieringen gäller under hela utbildningen, även under de perioder som är arbetsplatsförlagda, så kallad LIA. 

Ansökan om studiemedel

Studiemedel ansöker du om hos Centrala studiestödsnämnden (CSN). Mer information finns på www.csn.se.

Om du har frågor

Har du frågor eller vill veta mer om en viss utbildning ber vi dig kontakta utbildningsledaren för den utbildning du är intresserad av. 

Förutom en ansökningsblankett ska du skicka in handlingar som visar att du har de förkunskaper som krävs för utbildningen. Du måste skicka in betyg och andra merithandlingar med din ansökan.

Betyg

Du måste skicka in alla handlingar som styrker behörighet.

Arbetsintyg

Om du skickar in arbetsintyg ska de innehålla information om:

  • När du arbetat, start- och slutdatum
  • Hur mycket du arbetat, angivet i heltid, procentsats eller antal timmar för perioden
  • Intyget ska vara undertecknat av arbetsgivaren och daterat efter att arbete upphört. Om det är en pågående anställning ska detta framgå.

Merithandlingar

Om du skickar in merithandlingar, skicka aldrig original. Du ska skicka in vidimerade kopior och tänk på att alla dina handlingar ska vara märkta med namn och personnummer.

Tillgodoräkning

För att tillgodoräkna dig poäng för relevant tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet vid urvalet, måste du bifoga kopior på dessa betyg/ intyg.

Om du söker flera utbildningar

Du kan söka flera utbildningar på samma ansökningsblankett. Se till att du bifogar de betygskopior, merithandlingar och annat som du vill referera till och att dessa svarar mot de krav som ställs för de utbildningar du söker.

 

1 maj
Sista ansökningsdag för samtliga utbildningar är den 1 maj.

Kontrollbesked

Du får ett kontrollbesked via e-post, telefonsamtal eller fysiskt brev så snart vi har registrerat din ansökan. Kontrollbeskedet är en bekräftelse på att vi har tagit emot din ansökan. 

20 juni
Du måste skicka in betyg och andra merithandlingar med din ansökan. Sista dagen för att komplettera din ansökan med detta är den 20 juni. För att eventuell arbetslivserfarenhet ska räknas behövs arbetsgivarintyg innehållande start- och slutdatum samt omfattning (hel-/deltid eller timmar) på anställningen. Intyget ska också vara daterat samt underskrivet.

Antagningsbesked

Du får ett antagningsbesked oavsett om du är antagen eller inte till en utbildning. Under maj månad och en bit in i juni handlägger och behandlar vi din anmälan till höstterminen aktuellt år. Efter detta beslutar ledningsgruppen om antagning.

Ditt antagningsbesked skickas normalt sett i slutet av juni eller i början av juli. Om du är antagen eller reservplacerad är det är viktigt att du svarar på antagningsbeskedet och bekräftar att du accepterar din plats för att behålla denna. Sista datum för att svara på beskedet står i ditt antagningsbesked.

Augusti
I slutet av augusti är terminsstart för våra nya studerande. Samma dag som du börjar din nya utbildning är det ett upprop. Uppropet är obligatoriskt och det är viktigt att du kommer i tid. De som inte närvarar förlorar sin plats om förhinder inte meddelats. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 oktober 2017
Förskola och skola