Examensdags

Studerande på IT-infrastrukturspecialist gör nu sin avslutande Lärande i arbete (LIA) inom serverprogram och tar därefter examen vecka 22.

Elva studenter kommer ut på arbetsmarknaden för att täcka regional efterfrågan på systemadministrativ kompetens.

Har du som företag behov av vassa IT-infrastrukturspecialister med kunskaper inom molntjänster, server- och klienthantering, säkerhet inom infrastruktur och bred kunskap inom understödjande system så hör av dig till utbildningsledaren.

År 1 på utbildningen börjar sin LIA 2 vecka 42, med temat Säker infrastruktur. Vill du agera LIA-företag så kontakta oss!

Du hittar mer information här

Utbildningsledare
Johan Hovbrandt
Tel. 0709912371
johan.hovbrandt@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017