Ledningsgrupp

Alla yrkeshögskoleutbildningar genomförs i nära samarbete med det arbetsliv som behöver den kompetens som utbildningen leder till.

Det viktigaste sättet för arbetslivet att få inflytande över utbildningen är genom ledningsgruppen, där arbetslivets representanter tillsammans med utbildningsanordnaren har ett övergripande ansvar för att utbildningen leder till rätt kompetens.

Ledningsgruppens arbete består främst av att kvalitetssäkra utbildningen samt antaga och examinera studerande.

Nedan ser du en lista på de företag som ingår i ledningsgruppen för utbildningen.


Elajo
ATEC
Beckhoff
EIO
Camozzi
Getinge
Gotech
Omron
Reppe
ELIT
Profilgruppen
Festo
Veab
Växjö Kommun

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2018
Förskola och skola