Fysik

Fysik är ett naturvetenskapligt ämne som har sitt ursprung i människans behov av att förstå och förklara sin omvärld.

Fysik behandlar allt från växelverkan mellan materiens minsta beståndsdelar till universums ursprung och struktur. Utifrån systematiska observationer och experiment strävar fysiken efter att finna grundläggande principer som kan uttryckas matematiskt i modeller och teorier.

Fysik 1a, 150 poäng (FYSFYS01a)

I kursen görs en genomgång av grundläggande samband inom fysikens olika delområden. Du får bland annat lära dig om rörelse, krafter, energi, termofysik, ellära och modern fysik såsom kärnfysik och relativitetsteori. Dina studier i kursen förenklas om du har läst eller läser matematik 1c, eller motsvarande, för att ha de förkunskaper som krävs. I kursen ingår obligatoriska laborationer som görs på Teknikum.

Rörelse – hastighet och acceleration.Krafter. Olika former av energi. Rörelsemängd och impuls. Termofysik. Klimat och väder. Ellära .Modern fysik, till exempel kärnfysik och relativitetsteori.

Inom gymnasieskolan läses Fysik 1a på det naturvetenskapliga och tekniska programmet. Kursen ingår i det naturvetenskapliga basåret.

Förkunskaper

Grundskola

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter

Ansvarig lärare

Ulf Andersson
E-post: ulf.andersson2@vaxjo.se

Fysik 1b 1, 100 poäng (FYSFYS01b1)

Fysik 1b 1 är en del av Fysik 1a. I kursen får du bland annat lära dig om rörelse, krafter och energi. Dina studier i kursen förenklas om du har läst eller läser matematik 1c, eller motsvarande, för att ha de förkunskaper som krävs. I kursen ingår obligatoriska laborationer som görs på Teknikum.

Rörelse – hastighet och acceleration. Krafter. Olika former av energi. Rörelsemängd och impuls. Termofysik. Klimat och väder. Ellära. Modern fysik, till exempel kärnfysik och relativitetsteori.

Tillsammans med Fysik 1b 2 ger kursen dig samma kunskaper som Fysik 1a.

Förkunskaper

Grundskola

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Ulf Andersson
E-post: ulf.andersson2@vaxjo.se

Fysik 1b 2, 50 poäng (FYSFYS01b2)

Kursen ger dig tillsammans med Fysik 1b 1 samma kunskaper som Fysik 1a. I kursen får du bland annat lära dig om strålning och väder samt fysikens arbetssätt och metoder. Dina studier i kursen förenklas om du har läst eller läser matematik 1c, eller motsvarande, för att ha de förkunskaper som krävs. I kursen ingår obligatoriska laborationer som görs på Teknikum.

Rörelse – hastighet och acceleration. Krafter. Olika former av energi. Rörelsemängd och impuls. Termofysik. Klimat och väder. Ellära. Modern fysik, till exempel kärnfysik och relativitetsteori.

Fysik 1b 2 är en fortsättning på kursen Fysik 1b 1. Tillsammans med Fysik 1b 1 ger kursen dig samma kunskaper som Fysik 1a.

Förkunskaper

Fysik 1b1

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter

Ansvarig lärare

Ulf Andersson
E-post: ulf.andersson2@vaxjo.se

Fysik 2, 100 poäng (FYSFYS02)

Kursen bygger på fysik 1 och fördjupar dina kunskaper i rörelse och krafter, vågor, elektromagnetism samt universums utveckling och struktur. Du bör ha läst minst matematik 1c eller motsvarande för att ha de förkunskaper som krävs. I kursen ingår obligatoriska laborationer som görs på Teknikum.

Inom gymnasieskolan läses Fysik 2 på det naturvetenskapliga och tekniska programmet. Kursen ingår i det naturvetenskapliga basåret.

Förkunskaper

Fysik 1a/Fysik 1b2

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Ulf Andersson
E-post: ulf.andersson2@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2018
Förskola och skola