Historia

Historia tar upp såväl stora samhällsförändringar som individens villkor i samhället under olika perioder. Vilka möjligheter och val människan har inför framtiden, beror både på händelser i det förflutna och hur de tolkas i vår nutid.

Historia 1b, 100 poäng (Kurskod HISHIS1b)

I kursen studerar och diskuterar du olika tidsperioder med fokus på långsiktiga förändringsprocesser. Du läser om olika händelser och personer. Utifrån dessa kunskaper resonerar du om nutida händelser och om framtiden. Du granskar också olika källor och hur de kan användas och tolkas på varierande sätt. Dessutom undersöker du hur historia används i skilda sammanhang.

Historia 1b ingår i de högskoleförberedande programmen på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Lotta Elmgren
E-post: lotta.elmgren@vaxjo.se

Historia 1a1, 50 poäng (Kurskod HISHIS1a1)

I kursen studerar och diskuterar du olika tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer. Du får också kunskap om viktiga begrep t.ex. inom industrialisering och demokratisering. Utifrån dessa kunskaper resonerar du om nutida händelser och framtiden. Du söker också information i olika källor, granskar dessa och resonerar om hur de kan användas. Dessutom studerar du hur historia används i olika sammanhang.

Historia 1a1 ingår i yrkesprogrammen på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Lotta Elmgren
E-post: lotta.elmgren@vaxjo.se

Historia 1a2, 50 poäng (Kurskod HISHIS1a2)

Kursen bygger på kunskaperna från Historia 1a1. Här får du fördjupad kunskap om viktiga begrep t.ex. inom industrialisering och demokratisering. Utifrån dessa kunskaper resonerar du om nutida händelser och framtiden. Du söker också information i olika källor, granskar dessa kritiskt och resonerar om hur de kan användas. Dessutom studerar du hur historia används i olika sammanhang.

Historia 1a2 läser du som har läst Historia 1a1, och vill komplettera för att få behörighet till studier på högskola.

Förkunskaper

Historia 1a1

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter

Ansvarig lärare

Lotta Elmgren
E-post: lotta.elmgren@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 januari 2018
Förskola och skola