Informations- och kommunikationsteknik

Ämnet information och kommunikation behandlar såväl verbal som ickeverbal kommunikation i yrkessammanhang samt hur sociala medier används. Det handlar om hur man utformar dokument och effektivt behandlar information och texter.

Information och kommunikation 1, 100 poäng (Kurskod INFINF01)

Kursen Information och kommunikation 1 omfattar Kunskaper om hur människor kommuni­cerar, både verbalt och ickeverbalt.

Kursen ger dig:

 • Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror.
 • Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
 • Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information.
 • Förmåga att muntligt och skriftligt presentera information.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.
 • Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 • Förmåga att samverka med andra och kommunicera både internt och externt.

Ämnet ingår i Handels- & administrationsprogrammet på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter

Ansvarig lärare

Jalaleddin Amid Sardari
E-post: jalaleddin.amidsardari@vaxjo.se

Information och kommunikation 2, 100 poäng (Kurskod INFINF02)

Kursen Information och kommunikation 2 omfattar kunskaper om hur människor kommunicerar, både verbalt och ickeverbalt.

Kursen ger dig:

 • Förmåga att planera, organisera och utföra informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av olika programvaror.
 • Förmåga att använda modern teknik, material, redskap och arbetsmetoder.
 • Förmåga att söka, värdera och kritiskt granska information.
 • Förmåga att muntligt och skriftligt presentera information.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.
 • Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.
 • Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
 • Förmåga att samverka med andra och kommunicera både internt och externt.

Ämnet ingår i Handels- & administrationsprogrammet på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Information och kommunikation 1

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Jalaleddin Amid Sardari
E-post: jalaleddin.amidsardari@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Förskola och skola