Nätverksteknik

Ämnet nätverksteknik behandlar nätverksutrustning och it-systemlösningar samt övervakning för att uppnå hög driftsäkerhet inom nätverksområdet.

Det behandlar också klienter och serv­rar samt hur övrig utrustning samverkar inom nätverksområdet. Dessutom behandlas pro­gramvara för både klienter och servrar samt administration av servertjänster i nätverksmiljö.

Nätverkssäkerhet, 100 poäng (Kurskod NAINAE0)

Kursen nätverkssäkerhet omfattar kunskaper om uppbyggnad och funktion av olika delar och komponenter i nätverk.

Kursen ger dig:

 • Förmåga att planera sitt arbete samt att läsa och tolka instruktioner, manualer och andra do­kument på både svenska och engelska.
 • Förmåga att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.
 • Förmåga att bygga upp nätverk och anläggningar samt att skapa systemlösningar.
 • Förmåga att övervaka, underhålla, felsöka samt identifiera och åtgärda fel i utrustning i nät­verksmiljöer.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom nätverksområdet.
 • Förmåga att arbeta på ett säkert sätt som förebygger skador på person, egendom och miljö.
 • Förmåga att dokumentera sitt arbete.
 • Förmåga att ge råd till användare av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

Ämnet ingår i de El- & energiprogrammet på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Jalaleddin Amid Sardari
jalaleddin.amidsardari@vaxjo.se

Nätverksteknologier, 100 poäng (Kurskod NAINAK0)

Kursen nätverksteknologier omfattar kunskaper om uppbyggnad och funktion av olika delar och komponenter i nätverk.

Kursen ger dig:

 • Förmåga att planera sitt arbete samt att läsa och tolka instruktioner, manualer och andra do­kument på både svenska och engelska.
 • Förmåga att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.
 • Förmåga att bygga upp nätverk och anläggningar samt att skapa systemlösningar.
 • Förmåga att övervaka, underhålla, felsöka samt identifiera och åtgärda fel i utrustning i nät­verksmiljöer.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom nätverksområdet.
 • Förmåga att arbeta på ett säkert sätt som förebygger skador på person, egendom och miljö.
 • Förmåga att dokumentera sitt arbete.
 • Förmåga att ge råd till användare av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

Ämnet ingår i de El- & energi-, teknik-, programmen på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Jalaleddin Amid Sardari
E-post: jalaleddin.amidsardari@vaxjo.se

Nätverksadministration, 100 poäng (Kurskod NAINAV0)

Kursen nätverksadministration omfattar kunskaper om uppbyggnad och funktion av olika delar och komponenter i nätverk.

Kursen ger dig:

 • Förmåga att planera sitt arbete samt att läsa och tolka instruktioner, manualer och andra dokument på både svenska och engelska.
 • Förmåga att utföra hårdvaru- och mjukvaruinstallation samt konfigurering, optimering, analys och administration av nätverksmiljöer.
 • Förmåga att bygga upp nätverk och anläggningar samt att skapa systemlösningar.
 • Förmåga att övervaka, underhålla, felsöka samt identifiera och åtgärda fel i utrustning i nät­verksmiljöer.
 • Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom nätverksområdet.
 • Förmåga att arbeta på ett säkert sätt som förebygger skador på person, egendom och miljö.
 • Förmåga att dokumentera sitt arbete.
 • Förmåga att ge råd till användare av nätverkssystem och datorteknisk utrustning.

Ämnet ingår i de El- & energi-, teknik-, programmen på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

 • På plats: Grupp
 • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter

Ansvarig lärare

Jalaleddin Amid Sardari
E-post: jalaleddin.amidsardari@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Förskola och skola