Religionskunskap

Ämnet religionskunskap behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor.

I ämnet behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och tillhörighet.

Religionskunskap 1, 50 poäng (Kurskod RELREL01)

Kursen ger dig kunskaper om världsreligionernas innehåll och människors sätt att utöva sin religion. Olika livsåskådningar, förhållandet mellan religion och vetenskap samt etik ingår också.

Religion 1 är ett gymnasiegemensamt ämne och ingår i alla program.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Susanne Ekelius Nömtak
E-post: susanne.ekeliusnomtak@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Förskola och skola