Samhällskunskap

Ämnet samhällskunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, men även andra samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner ingår.

Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från alla dessa discipliner kan komplexa samhällsfrågor förstås och förklaras.

Samhällskunskap 1b, 100 poäng (Kurskod SAMSAM01b)

I samhällskunskap 1 studerar du både din närmsta omgivning såväl som den värld som ligger tusentals mil bort (se 1a1 och 1a2). Du lär dig att förstå vilka olika delar ett samhälle består av och hur de är sammanfogade. Kursen innehåller diskussioner, seminarier, föreläsningar och studiebesök.

Kursen ingår i de studieförberedande programmen på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter

Ansvarig lärare

Cecilia Lundin Danielsson
E-post: cecilia.lundindanielsson@vaxjo.se

Samhällskunskap 1a1, 50 poäng (Kurskod SAMSAM01a1)

I samhällskunskap 1a1 studerar du politiska system, grundläggande ekonomiska förutsättningar med betoning på privatekonomi, de mänskliga rättigheterna och relationen mellan staten och individen samt mellan stater. Du lär dig hur du kan påverka på olika nivåer och att kritiskt granska information i olika medier.

Kursen ingår i de praktiska programmen på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Cecilia Lundin Danielsson
E-post: cecilia.lundindanielsson@vaxjo.se

Samhällskunskap 1a2, 50 poäng (Kurskod SAMSAM01a2)

I samhällskunskap 1a2 fördjupar du dina kunskaper från 1a1 med ett djupare perspektiv på det som ligger som ligger till grund för de politiska systemen samt ett vidgat ekonomiskt perspektiv med nationalekonomi. En samhällsvetenskaplig fördjupning där samhällsvetenskapliga metoder och begrepp används och presenteras både skriftligt och muntligt.

Kursen ingår i särskild behörighet till flertalet utbildningar på universitet/högskola.

Förkunskaper                 

Samhällskunskap1a1

Studieform

  • På plats: Grupp
  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Cecilia Lundin Danielsson
E-post: cecilia.lundindanielsson@vaxjo.se

Samhällskunskap 2, 100 poäng (Kurskod SAMSAM02)

I samhällskunskap 2 får du fördjupade kunskaper i ekonomisk politik och nationalekonomiska teorier. Du lär dig hur identitet och maktstrukturer påverkar människors levnadsvillkor. En tematisk fördjupning i ämnet samhällskunskap genomförs skriftligt och muntligt. Kursen avslutas med ett seminarium där fördjupningen presenteras och opponeras.

Kursen ingår som fördjupning i de studieförberedande programmen på en gymnasieskola.

Förkunskaper

Samhällskunskap 1

Studieform

  • På plats: Individuellt upplägg

Kursstart

Se information under kursstarter.

Ansvarig lärare

Cecilia Lundin Andersson
E-psot: cecilia.lundindanielsson@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 oktober 2017
Förskola och skola