Kontakt gymnasiesärskolan

Kontaktuppgifter

Rektor

Staffan Johnson
Tel: 0470-438 72
E-post: staffan.johnson@vaxjo.se

Planerare/Studie- och yrkesvägledare

Cecilia Lindqvist
Tel: 0470-438 99
E-post: cecilia.lindqvist@vaxjo.se

Skolkurator

Monica Danielsson
Tel: 0470-438 39
E-post: monica.danielsson@vaxjo.se

Skolsköterska

Jeanette Andersson
Tel: 0470-431 47
E-post: jeanette.andersson@vaxjo.se 

Matz Holm

APU-handledare
Tel: 0470-79 64 50
E-post: matz.holm@vaxjo.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Kungsmadskolan