Årskurs 9:or besökte Teknikum

Under vecka 47 besöktes Teknikum av elever i årskurs 9 från grundskolor i Växjö och kringliggande orter.

Besöken gick ut på att ge blivande gymnasister en inblick i de gymnasieprogram som intresserar dem. Ytterligare möjlighet finns att besöka skolan under en skoldag, för mer information om detta kontaktar man studie- och yrkesvägledare för det program man vill besöka. Alternativt hålls ytterligare ett Öppet Hus kl. 18.00-20.00 onsdag 17 januari.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 december 2017