Europas grönaste stad

Arbetet med Europas grönaste stad handlar om en hållbar framtid. Växjö är en mångkampare med många mål och långsiktigt arbete!

Växjö vill vara en grön plats som präglas av innovativt och brett miljöarbete, öppenhet, trivsel och ett gemensamt arbete för en hållbar framtid för alla. Växjö har under många årtionden gjort ett gediget arbete på miljösidan, inte alltid bäst – men sammanlagt vinner vi!

European Green Leaf Award 2018

Juni 2017 utdelade EU-kommissionen utmärkelsen till Växjö, det går till en stad som har mellan 20 000 och 100 000 invånare och arbetar målmedvetet för en bättre miljö, som skapar grön tillväxt och samverkar med övriga samhället i miljöfrågor. Politisk enighet i miljöfrågorna, gott samarbete med andra aktörer i samhället är några förklaringar till framgången i arbetet.

Europas grönaste stad förpliktigar

Växjö kommun som organisation är en viktig del av och en förutsättning för Europas grönaste stad. Det vinnande konceptet har varit ett långsiktigt, uthålligt arbete – både praktiskt och strategiskt, en politisk enighet över blockgränserna och samverkan på många nivåer.

Att Växjö kallar sig Europas grönaste stad betyder ett intensifierat arbete med att tillsammans med andra aktörer nå en ekologiskt hållbar utveckling.

Stark tillväxt och livskvalitet

Växjö är en växande kommun. Mellan 1993-2013 har tillväxtökningen (BNP per invånare) i kommunen ökat med 93% samtidigt som det mellan 1993-2015 skett en utsläppsminskning med 54 procent.

Samarbete mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi är mycket viktigt för att nå målen i Europas grönaste stad, tillsammans finns kunskap och möjligheter. Detta kan göra växjöregionen till ledande inom snabbt växande affärsområden. Mark och infrastruktur tas tillvara som resurser och avstånden minimeras när vi bygger en sammanhållande bebyggelsestruktur. Närheten till vatten och grönska med hög kvalitet och god tillgänglighet betyder mycket för livskvaliteten och kommunens attraktionskraft.

Alla bidrar

Kommuninvånarna är viktiga i arbetet som har lett till så stor internationell uppmärksamhet. Genom att till exempel värma upp bostaden med förnybart bränsle, genom att cykla eller åka kollektivt, genom att köpa lokalproducerade och ekologiska livsmedel, genom att sortera sitt avfall är alla med och skapar Europas grönaste stad.

 "Europas grönaste stad" 2007

Växjö är välkänd som en "miljökommun" både i Sverige och internationellt och kallar sig "Europas grönaste stad" sedan BBC var här 2007. Kommunen har ambitiösa miljömål, här finns företagare som vill att kommunen ska jobba med miljöfrågorna i framkant och som själva gör det, vi har ett universitet med hållbarhetsfrågor i fokus och många invånare som vill att Växjö tar sitt ansvar för miljö- och klimatfrågorna. Kommunen har fått internationella klimatpriser och ligger bra till i rankingar sedan 1990-talet.

Miljöarbete

Växjö kommun arbetar för ett grönare och hållbart Växjö sedan sjörestaureringar på 70-talet och beslutet om ett fossilbränslefritt Växjö 1996. Växjö fortsätter öka andelen ekologisk mat, minska våra fossila koldioxidutsläpp genom att få fler som cyklar, går och åker buss. Vi vill också bredda miljöarbetet och satsa på att ha koll på kemikaliefrågan och arbeta fram kemikalieplaner. Miljömålen finns i ett Miljöprogram för Växjö kommun och gäller både kommunens organisation och det geografiska området. De antogs av kommunfullmäktige 2014. Tillsammans kan vi förverkliga Växjö som Europas grönaste stad.

Växjödeklarationen

Växjödeklarationen har arbetats fram och skrivits under av företagsnätverket Sustainable Småland, Linnéuniversitetet och Växjö kommun mars 2015.

Växjödeklarationen

Bilaga till Växjödeklarationen

Jytte Guteland om Växjödeklarationenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2017
Hållbarhet och miljö