Energi

Växjö kommun har som mål att använda förnybar energi och minska sin energianvändning. Målen och hur det ska gå till finns i Miljöprogram för Växjö kommun och i Energiplanen.

I början av 2018 kommer det också information på denna sida om storskalig energiomvandling och om förnybar energi som sol, vind och vatten.

Energiprojekt

Vi har projekt där kommunen arbetar tillsammans med andra partners, både lokalt och internationellt.

  • READY
  • One-stop-shop business model for energy renovation of detached
    houses
  • NERO är ett EU-projekt som VKAB deltar i tillsammans med fyra andra skandinaviska partners. Det pågår tre år, mellan 2017-2020. Projektet ska öka andelen nära-nollenergihus med träkonstruktion och låg miljöpåverkan. Det ska göras genom att anpassa husen för industriell byggdesign och upphandling så att de blir energi- och ett kostnadseffektiva. En viktig del i projektet är också att husen använder rätt förnybar energi för de lokala förhållandena.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 november 2017
Hållbarhet och miljö