READY - Energieffektivisering

Växjö kommun vill använda energi effektivt, det finns som mål i miljöprogram och energiplan. Ett sätt att försöka nå målen är att vi deltar i EU-projekt som READY.  

Genom innovativa åtgärder ska vi minska behovet av fossila bränslen och utsläppen av fossilt koldioxid. Därför renoveras nästan 400 lägenheter i nordvästra Araby, Växjö.

Önskade effekter

Förväntade besparingar och energieffektiviseringar

  • Besparing av energi för uppvärmning: ca 50-53 %
  • Besparing av energi för vitvaror: ca 28 %
  • Minskning av CO2-utsläpp: ca 15 %
  • Energieffektivisering i fjärrvärme- och fjärrkylanäten

Detta är en viktig del i arbetet för ett fossilbränslefritt Växjö.

Vilka deltar i projektet?

READY har partners i Århus i Danmark, Paris, Wien, Kaunas och Växjö. 

Partners i Växjö länkar till deras webb då de har egen information.

Fakta om READY

READY är en förkortning av Resource Efficient cities implementing ADvanced smart citY solutions.  

Projektet ingår i EU:s sjunde ramprogram och ger Växjö bidrag på 6 855 000 EUR, men hela budgeten är på 12 601 000 EUR.

Projekt READY började december 2014 och pågår i fem år.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Hållbarhet och miljö