Om Earth Hour

Earth hour är världens största miljömanifestation arrangerad av Världsnaturfonden dvs WWF. Earth hour är inte en energisparkampanj utan det är en symbolisk handling att släcka för att visa att man bryr sig om klimatet och vill att makthavare över hela världen ska agera.

Det är Earth hour 2018 på lördag den 24 mars klockan 20.30-21.30.

Earth hour och Earth week?

Växjö kommun stöder Earth hour som en del av kommunens miljö- och klimatarbete. Kommunen släcker gatubelysningen i Växjö tätort och stöder WWFs Earth hour sedan 2009.

I Växjö nöjer vi oss inte med nedsläckning en symbolisk timme. Kommunen samordnar och arrangerar Earth Week: en hel vecka med fokus på framtiden tillsammans med organisationer och företag. Det gör vi sedan 2014.  www.vaxjo.se/earthweeköppnas i nytt fönster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 februari 2018
Hållbarhet och miljö