Nominerade företag 2016 2016

Här ser du de företag som blivit nominerade till Växjös gröna gärning 2016.

Nominering företag

Alwex

Alwex Transport AB är nominerade för att de gör mycket gott inom miljö- och klimatområdet. Bl.a. genom att ta betydande steg i att gå över från fossila drivmedel till allt mer förnyelsebara drivmedel. Andel förnybar energi ökar löpande från en redan hög nivå. Alwex har tagit mycket aktiv del i att erbjuda tjänster som bidrar till betydande miljö- och klimatförbättrande åtgärder exempelvis:

 • Samordnad varudistribution i bl.a. Växjö kommun med markant minskning av klimatpåverkan per utförd leverans
 • Uppstart kombiterminal i Alvesta som möjliggör bättre samverkan mellan väg och järnväg för gods till och från regionen
 • Etablerat och vidareutvecklat storskalig återvinningsverksamhet med allt från jord- och schaktmassor, rivningsmaterial, företags- och industriavfall m.m. vilket minskat behovet att jungfruligt material

Alwex har och fortsätter bedriva ett gott påverkansarbete genom dialog med leverantörer, samarbetspartner i syfte att gemensamt ställa om till mer miljö- och klimatsmarta transporter. Företaget verkar i en bransch som historiskt inte varit förknippad med en hög miljöprofil, där fossil energi nästan uteslutande varit det självklara valet. Tack vare långsiktighet och fokus på uppsatta miljömål är man ett föredöme i branschen, ett föredöme värt att uppmärksamma!

Astrid och aporna

Astrid och Apornas främsta mål är att göra god och spännande vegetarisk mat tillgänglig för alla och att göra det lätt att välja vegetariskt! Detta är i sig en grön gärning, men det som verkligen utmärker Astrid och Aporna i Växjö är personerna som står bakom - Monica och Linda. De vågade för ca 1,5 år sedan satsa på en ekologisk och helvegetarisk butik i Växjö, något som bara storstäderna brukar vara bortskämda med. De har ett brinnande intresse för det de gör och när man kliver in i butiken möts man alltid av ett varmt leende och utomordentlig service. Utöver att synliggöra och tillgängliggöra vegetarisk och ekologisk mat för Växjöborna inspirerar Monica och Linda att äta och leva på ett hållbart sätt som gynnar både djur, människor och miljö! - Det tycker jag är en riktigt grön gärning!

Macken 

Kooperativet Macken har i samarbete med Lantbruksuniversitetet i Ulltuna, Konsum Oxtorget och Maxi Norremark undersökt vilka produkter som kan framställas och säljas av frukt- och gröntspillet från Konsum och Maxi i Växjö. Man har tagit fram en produktserie chutneyburkar med varunamnet "Fallguld", som nu säljs i butik. Ansvariga för framställningen har varit Ann Sellbrink, Zsuzsanna Bene och Karola Nitschke från Macken. Projektet har finansierats med stöd från Vinnova.

GoodSnack UF

UF-företaget GoodSnack UF nomineras till Växjös gröna gärning för dess arbete med
tillverkning av godis som är nyttigt (då det inte innehåller några onödiga onyttiga tillsatser) och som säljs i återanvända glasburkar för att minska den negativa påverkan på miljön som nya glasburkar har vid framställning. Vid vinst kommer pengarna användas till vidare arbete med närodlade och ekologiska ingredienser.

Greenpipe

Greenpipe of Sweden AB har sedan starten 2001 tillverkat delbara kabelskyddsrör av 100 % återvunnen plast. Företaget har kontor i Växjö och produktion på orterna Väckelsång och Alstermo. Greenpipe vill tillföra en traditionell bransch ett miljövänligt alternativ. Då varje kg plast behöver ca 2 liter olja att framställas anser Greenpipe att det inte är något vidare hållbart alternativ. Att däremot tillverka produkter av återvunnen plast med hög kvalité som vid tillfälliga förläggningar även kan användas flera gånger ser vi som hållbart. Genom miljöredovisaren på hemsidan har bland annat Wexnet fått upp ögonen för kopplingsbrunnarna. Genom att välja en kopplingsbrunn med samma kvalité fast med återvunnen plast istället för ny råvara görs en besparing på 36 alternativt 52 liter olja. Att använda återvunnen plast istället för ny råvara, minskar klimatpåverkan med 80 % och bidrar till ett minskat oljeberoende. Greenpipe kommer under året 2015 bidragit med en besparing om ca 400 000 liter olja, 600 000 kg Co2-eq eller 13 500 000 pet- flaskor.

Infocare

Härmed nomineras Infocare CS AB, ett företag i service branschen, som genom ett aktivt arbete, genom en vision, ett mål, och handlingsplaner, lyckats inom de områden av vår verksamhet som vi bedömt påverka miljön allra mest, detta arbete har påverkat miljön på ett positivt sätt. Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Vision, mål och mätning är de områden som utvecklats, och som lett till en bättre miljö för Växjö invånare. Infocare är ett företag som erbjuder reparation, service av datorer, skrivare, platta skärmar, TV, Audio Video, mobiltelefoner och låsplattor. Företaget är Miljö och Kvalitetscertifierade sedan februari 2012. Vår elförbrukning och vårt användande av kontorspapper är områden med störst miljöpåverkan. Elförbrukning: har minskat från 576 000 Kw till 482 000 Kw (2015) en minskning med 94 000 Kwh vilket innebär att vi minskat koldioxid utsläppen med 43 ton. Vårt mål var att minska förbrukningen med 5% (diagram finns). Pappersförbrukning: vi har minskat antalet ark från 5,7 till 3,5 (till 2014). Målet är att minska förbrukningen med 5 % årligen (diagram finns). Dessutom har vi bildat ett miljöråd, vi ser över transporter av reparationer, resor i tjänsten och till och från arbetet, avfallshantering samt kemikalier (mer utförlig information finns).

Nyponblomman

Vi är så imponerade av engagemanget, kunskapen och inspirationen kring miljöfrågor vi möter på Förskolan Nyponblomman. Kollegiet har under många, många år sett till att verksamheten är hållbart miljövänlig. Med grön, hemlagad mat som till minst 95% är ekologisk och oftast närodlad, hembakat bröd, giftfria leksaker (inte en plastleksak i sikte) och ekologiska rengöringsmedel skapar man en efterfråga från våra kunder när det kommer till historian bakom golven. Att kunna berätta om den lokala förankringen eller en begränsad upplaga betyder allt mer för slutkunden och ligger i linje med den ekotrend vi ser i många branscher".

UF Miljövänliga hushåll

Diskussionen hurvida vi ska bli ännu snällare mot miljön är ständigt ett hett ämne och det finns många förslag och idéer. Vår grundtanke när det gäller miljö är att sätta innovation i första hand. Inte förbjuda t.ex. bilkörning eller att flyga inrikes, för det vet vi inte fungerar i dagens samhälle. Människan väljer inte bort ett standardliv de är vana vid. Däremot om det finns alternativ  som upplevs bättre, som en förmån, det funkar i längden. Vår ide grundas på att uppmuntra och inspirera människor till att bedriva ett bättre hushåll. Ett miljövänligt hushåll och man tilldelas ett certifikat. Vi vänder på konceptet kring punkt-skatt som går ut på att straffa människor för deras "dåliga" handlingar men vi vet alla att man lär sig när man belönas för sitt betende vilket vi fokuserar på.

Vår ide går ut på att sätta kommuninvånaren i fokus. Vi strävar efter miljövänliga hushåll i Växjö. Uppfyller man 6 enkla och genomförbara krav som privatperson erhåller man certifikatet "brons" att pryda sin ytterdörr med, samt en plats till finalen. Som sagt du tilldelas ett certifikat, en bemärkelse, på ditt hushåll som visar att du uppfyller krav för att vara ett miljövänligt hushåll. Det som skiljer oss från mängden är att individerna själva väljer att arbeta för bättre miljö. Vi vill genom vår satsning visa på bredden i miljö- och klimatarbetet som kan görs av invånaren. Vår ide kan definitivt stimulera till att fler engagerar sig i Växjös gröna utveckling. Genom vinsten skulle vi skapa en fantastisk grund till företaget, det skulle vara ett hjälpmedel att "kickstarta" igång hela processen vilket skulle gynna alla som i framtiden skulle bli en del av företaget.

Vöfab

Jag vill nominera Vöfab till årets gröna gärning för byggnationen av Vikaholms Förskola, som är Växjös första miljöcertifierade byggnad. Vikaholms förskola är Vöfabs första byggnad som har fått certifieringen Miljöbyggnad silver. Och den första i Växjö kommun. Förskolan som är i två plan innehåller åtta avdelningar, och är planerad för att kunna ta emot 160 barn. Byggnaden stod klar i december 2014 och vi fick vår certifiering enligt Miljöbyggnad i början av sommaren. Certifieringen ska verifieras inom två år. Det innebär kortfattat: Energiförbrukning – lägre energiförbrukning än byggnormen (förskolans förbrukning 65 % lägre)

 • Inomhusklimat – gränsvärden för ljud, radon, ventilation och kvävedioxid ska klaras
 • Fuktsäkerhet – inte bygga in fukt och bygga fuktsäkert för framtiden
 • Temperatur – bästa möjliga inneklimat
 • Dagsljus – byggnaden ska få in tillräckligt med dagsljus
 • Legionella – vattnet ska uppfylla krav så att det inte finns risk för tillväxt
  av legionellabakterier
 • Material – miljövänliga material ska användas och dokumenteras
 • På förskolan har vi även installerat solceller, som producerar elenergi.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 november 2017
Hållbarhet och miljö