Avfall och återvinning

Växjö kommun arbetar för att minska mängden avfall och att ta hand om det på bästa sätt. Sedan några år har vi infört insamling av matavfall för produktion av biogas. Kommunen arbetar också för att skapa en återbruksby. 

För att minska mängden avfall är det viktigt att vi sorterar till exempel förpackningar som kan bli nytt material. Det viktigaste är kanske att fundera över vad vi köper och om vi kan göra det på annat sätt: dela, köpa second hand, hyra, laga.

Växjö kommun arbetar just nu för en hjälpa till för mer återbruk, genom att bygga en återbruksby.

Biogas av matavfall

Växjö kommun har insamling av matavfall från hushåll och verksamheter så vi kan producera biogas. Biogasen används till stadsbussarna och räcker också till mindre biogas-fordon.

Nya miljömål för Växjö kommun antogs juni 2014, bland annat flera kring avfall.

En avfallsplan antogs februari 2015 som innehåller mål (fyra av fem mål är samma som i miljöprogrammet) och åtgärder som behöv för att nå målen.

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 februari 2018
Hållbarhet och miljö