Mat och odling

Växjö kommun har högt uppsatta mål för hur stor andel av maten som ska vara ekologisk och/eller närproducerad. År 2020 ska 80 procent av de inköp som görs år vara av ekologiska och/eller närproducerade varor.

2016 var siffran 53 procent och den stiger varje år. Det är främst det närproducerade som ökar. Mest närproducerat köps in under kategorin kött och chark. Bland de ekologiska varor som köps in är mejeriprodukter vanligast.

Måltidsorganisationen, som är den del inom Växjö kommun som lagar och distribuerar all mat till förskolor, skolor och omsorgstagare, har även andra mål. Bland annat att transporter och svinn ska minimeras och att maten i så stor utsträckning som möjligt ska lagas från grunden och att användningen av hel- och halvfabrikat samt tillsatser ska minimeras. 

Alla mål och hur Växjö kommun arbetar med mat och måltider finns att läsa i det måltidspolitiska programmet och i riktlinjerna för matsedelsplanering.

Invånarnas matinköp

Den offentliga maten står enbart för en liten del av all mat som säljs. Det mesta köper vi enskilda konsumenter. I miljöprogrammet finns ett mål att invånarnas matinköp ska ha 25 procent andel ekologiska och/eller närproducerade livsmedel.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 september 2017
Hållbarhet och miljö