Integrationsmedel

Tio ideella föreningar får medel för att öka nyanländas etablering och minska utanförskap, ett sätt att bidra till mångfaldsarbetet.

Kommunstyrelsen i Växjö kommun tog beslut om utvecklingsmedel för integration tisdag den 30 maj. Det är mångfalds- och integrationsberedningen som tagit initiativ till att under 2017 fördela medlen. Bakgrunden är att Växjö kommun står inför stora utmaningar kring etablering på arbetsmarknad, boende, motverka segregation och för att minska utanförskap för nya medborgare.

Ansökningar och beslut

Totalt kom 17 ansökningar om integrationsmedel in från föreningar i kommunen. Integrations- och mångfaldsberedningen har bedömt dem utifrån ”Riktlinjer utvecklingsmedel integration” och var enig i vilka föreningar som bäst levde upp till kriterierna. Totalt delar Växjö kommun ut drygt 890 000 kronor.

Slutgiltigt beslut tas i kommunstyrelsen 5 september.

De sju föreningarna som tilldelas medel är:

  • Unga lär unga teater, Studiefrämjandet – 30 500 kr
  • Bokprat för nyanlända, Studiefrämjandet – 27 000 kr
  • Cykla kompis, Lammhults Samhällsförening – 34 770 kr
  • Odla kompis, Miljö Linné – 167 655 kr
  • Mentor till mentor, Växjö rödakorsetkrets – 175 000 kr
  • Neighbourhood, Ulriksbergskyrkan – 100 000 kr
  • Köket som mötesplats, Växjö diakoniförening – 140 000 kr
  • Stallet – en mötesplats, Lammhults ridklubb – 105 960 kr.
  • Frisk och stark – på lokal mark, Trendgym – 9500 kr
  • Öster i samhället, Östers IF – 100 000 kr

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 september 2017
Hållbarhet och miljö