Mångfaldsprogrammet

Det här är mångfald för Växjö kommun: Mångfaldsprogrammet har utgångspunkt i de universella mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Växjö kommun har ett ansvar för att främja de mänskliga rättigheterna och för att tillgodose alla växjöbors lika värde, rättigheter och möjligheter. Växjö kommmun ska också arbeta aktivt mot alla former av diskriminering som leder till att människor och grupper särbehandlas negativt.

Mångfaldsprogrammet beskriver hur vi ska uppnå en sammanhållen kommun och skapa långsiktigt och systematiskt arbete med individen i fokus. Ett Växjö där alla växjöbor växer, utvecklas, älskar och lever utifrån sina egna önskemål och individuella förutsättningar som inte begränsas eller hindras av andras föreställningar om individens tillhörighet och bakgrund.

Reviderat mångfaldsprogram antogs av Växjö kommunfullmäktige den 15 december 2015.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2017
Hållbarhet och miljö