Avloppsreningsverken

Det finns tolv avloppsreningsverk av varierande
storlek runt om i Växjö kommun.

På kartan ser du var vi har avloppsreningsverk i Växjö kommun. Varje år
sammanställer vi en miljörapport för de olika avloppsreningsverken. I den
finns information om hur mycket avloppsvatten som
renats, energianvändning med mera.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juli 2017
Hållbarhet och miljö