Växjösjöarna

Växjösjöarna är det sammanhängande sjösystemet Barnsjön, Trummen, Växjösjön samt Södra och Norra Bergundasjön. Muddringar, dagvattenreningsanläggningar och reduktionsfiske har förbättrat sjöarna de senaste decennierna.

Växjösjöarna är fortfarande starkt påverkade av övergödning från gamla utsläpp av avlopp. Det läcker fosfor från bottensedimenten i sjöarna som orsakar kraftig algblomning på sommarhalvåret. Regn på asfaltsytor och annan hård mark i staden sköljer även ner mycket föroreningar i det vi kallar dagvattensystemet. Dagvattnet rinner sedan ut i sjöarna. Trots stora satsningar på dagvattenrening i Växjö stad (till exempel nya dammar norr om Trummen, lagunerna i Strandbjörket och Bäckaslövs våtmark) är detta fortfarande någonting som behöver förbättras ytterligare.

År 2014 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsstrategi som syftar till att uppnå god status i hela sjösystemet. Sjöarna ska bland annat återfå ett klarare vatten med större siktdjup, mindre algblomningar samt mer rovfisk, växter och smådjur i vattnet till nytta för bland annat fågellivet. Du hittar åtgärdsstrategin och den bakomliggande utredningen under Relaterade dokument längre ner på sidan.

Utredningen om Växjösjöarna har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg.

Sedan 2014 bedriver Växjö kommun ett antal olika projekt såsom utökad dagvattenrening, reduktionsfiske och behandling av bottnar för att genomföra den beslutade åtgärdsstrategin. 2016 uppnåddes målen om god status med avseende på fosfor och siktdjup i Trummen med en förbättring om cirka 70 respektive 50 procent för parametrarna siktdjup och fosfor. Du kan läsa om respektive projekt bland länkarna till höger.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 januari 2018
Hållbarhet och miljö