Samråd om bro i Bredvik

Växjö kommun vill bygga en gång- och cykelbro i Bredvik över norra spetsen av Norra Bergundasjön.

Platsen innebär stora miljömässiga utmaningar då viken redan i dagsläget är kraftigt övergödd. Kommunen avser därför även att led in vatten till Norra Bergundasjön från Helige å.

De planerade åtgärderna utgör vattenverksamehter som kräver tillstånd enligt kapitel 11 i Miljöbalken.

Organisationer eller enskilda som önskar framföra sina synpunkter är även välkomna att senast den 18 januari skicka synpunkter till info@vaxjo.se. Märk ditt mejl med rubriken "Bro Bredvik".

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2017
Hållbarhet och miljö