Marknadsför Växjö

Ett positivt ambassadörsskap i kombination med kraftfull marknadsföring gör Växjös fördelar kända för omvärlden och stärker därigenom Växjös attraktivitet.

Platsvarumärke

Växjö positionerar sig starkt inom miljöområdet och Nätverket Expansiva Växjö har tagit fram en logotyp för marknadsföring av platsen. 

Begreppet Europas grönaste stad kommunicerar Växjös styrka och fokus på miljöarbete. Valet att positionera sig inom miljö har flera fördelar. Det är ett aktuellt och angeläget ämne, vilket skapar uppmärksamhet och engagemang. Det är också ett ämne som kan genomsyra övriga områden och satsningar, vilket ger autencitet till Växjös varumärke. Med det offensiva och innovativa miljöarbete som sker i Växjö fortsätter vi också att bygga en stark trovärdighet för positioneringen.

Varumärke & logotyp

Logotypen för Växjö illustrerar Växjö som en grön plats som präglas av proaktivt miljöarbete, tillväxt, öppenhet och ett starkt samarbete för en attraktiv plats. 

Den mörka gröna färgen illustrerar trygghet och stabilitet medan bokstävernas form visar på växtligheten och det mänskliga. Bokstäverna sitter tätt ihop för att visa på betydelsen av de gemensamma krafterna och samtidigt öppnar formerna upp i ett varmt välkomnande. 

Marknadsmaterial

Logotypen för Växjös platsvarumärke finns för nedladdning. Nätverket Expansiva Växjö har också tagit fram en del marknadsmaterial som du är väkommen att använda dig av i olika sammanhang.   

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Jobb och företag