Tillväxt - Växande Växjö

Den småländska entreprenörsandan, uthålligheten och förmågan att finna lösningar vid de mest osannolika tillfällena har tillsammans med förmågan att samverka bidragit till Växjö präglas av en stark tillväxt och stark framtidstro. Växjö har en lång tradition som skolstad och mötesplats för handel, vilket även det bidrar till ett gynnsamt tillväxtklimat.

Kännetecken för Växjö

 • Tillgänglighet (geografi, kommunikationer)
 • Företagsklimatet
 • Entreprenörskap
 • Samverkan (öppna nätverk och penta helix)
 • Universitetsstad
 • Logistikläget

Profilering/prioriterat

 • Utveckling av bostäder
 • Fler attraktiva företagsmiljöer tex World Trade Center
 • Nya flyglinjer
 • Nyttja Familjen Kamprads stiftelse och Entreprenörsinvest
 • Nystartat affärsängelnätverk: ”Investerare Sydost”
 • Utveckling av Logistikläget
 • Teknikens hus
 • IEC
 • Möbelriket

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 augusti 2017
Jobb och företag