Expansivas Växjö frukostträff den 11 december 2006


"SVTs nya hus - centrum för mer än media"

Senaste nytt om Växjö. Utdelning av KIL-stipendiet. Rundvandring i hus Delta. Det var något av allt som stod på programmet vid nätverket Expansiva Växjös frukostträff den 11 december.

 

Nätverket Expansiva Växjö gör verkligen skäl för namnet. Mer än 180 deltagare kunde hälsas välkomna till frukostmötet av Vidéums VD, Göran Fremrot. Fantastiskt!

 

Först på dagens agenda stod "Senaste nytt om Växjö". Avgående kommunstyrelseordföranden, tillika kommunalrådet, Carl-Olof Bengtsson tog till orda för att "lämna stafettpinnen vidare" till Bo Frank. Carl-Olof passade på att ge sin syn på utvecklingen av Växjö under sina år vid makten. Bland annat lyfte han fram den positiva befolkningsutvecklingen och satsningen på bostadsbyggandet. Carl-Olof menade vidare att högskolans utnämnande till universitet har varit, och är, av största vikt för Växjös utveckling.

 

Med stafettpinnen skickade Carl-Olof också med en uppmaning till sin efterträdare att jobba med att utveckla infrastrukturen. Fortsatta satsningar på internationella avgångar från Smaland Airport samt en upprustning av väg 23 var något av det Carl-Olof Bengtsson såg som viktiga prioriteringar.

 

Ny arbetsgrupp inom nätverket

Därefter tog Bo Frank över stafettpinnen och han gjorde det med att "avslöja" att en ny arbetsgrupp med fokus på klimatfrågorna ska etableras inom nätverket. Någon gång under 2007 är det tänkt att gruppen ska vara igång med sitt arbete. Vidare poängterade också Bo vikten av goda kommunikationer. Inte minst med tanke på diskussionerna om ett "Sydostuniversitet". Resor till och från Kalmar och Karlskrona måste underlättas för att "Sydostuniversitet" ska kunna bli verklighet.

 

Stipendieutdelning

Därefter var det dags för utdelning av KIL-stipendiet  till Navid Ghannad för dennes arbete inom företagsekonomin. Hans arbete "Opening the Black Box - a study about entrepreneurs, capabilities and dynamics involved during the internationalization process of small and medium-sized firms" gav honom 50 000 kronor.

 

Campus utveckling

Dagens programledare, Göran Fremrot, tog därefter åter till orda. Fakta kring Vidéum och dess Science Park avhandlades och Campus betydelse för universitetets utveckling och för elevernas val av studieort presenterades.

 

Delta Garden

Nästa punkt på dagordningen - deltagande. Carina Forslind, processledare på Delta Garden, berättade om Delta Gardens arbete och deltagande som ny profil för tillväxt i sydost.

 

Visionen för Delta Garden är att genom en stor satsning på deltagande höja regionens attraktionskraft och ge ökat inflytande och tillväxt för befolkning och företag i Småland och Blekinge. Strategin är att skapa ett nationellt center som genom partnerskap med intressenter utvecklar processer och metoder för att ta fram så fulländade produkter och tjänster som möjligt. Delta Garden ska systematiskt kartlägga, utforska, dokumentera och sprida tekniker och metoder för fungerande, aktivt deltagande med hög kvalitet.

 

Huvudaktörer i Delta Garden är Växjö universitet, Sveriges Television, regionala resurscentrumet Reaktor Sydost, forskningsinstitutet Interactive Institute, föreningen iZON, riksförbundet Tech Group, Länsutveckling Landstinget Kronoberg, Länsstyrelsen i Kronoberg, utvecklingsbolaget Sidéum och Videum Science Park.

 

SVT som avslutning

Som avslutning på frukostmötet fick deltagarna information om SVT Syd och engagemanget i Växjö av Ulf Myrestam, chef för teknik och metodutveckling inom SVT Syd. Bland annat fick vi veta att SVT:s grafiska center i Växjö står för all grafik till de regionala nyheterna i hela Sverige. Grafiken till program som Packat & Klart och Mästerverket görs också i Växjö.

 

De produktioner som görs i staden är fokuserade på nyheter och regionala program. Ulf Myrestam avslöjade också att 2007 års Sommarlov kommer att produceras från Växjö.

 

Frukostmötet avslutades med rundvandring i SVT:s lokaler i hus Delta. 

 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juli 2017
Jobb och företag