Matboxar

Matboxar är ett system för att hantera stora mängder matavfall, exempelvis från butiker och verksamheter.

Boxarna ingår i ett utbytessystem där en tom box lämnas när en full box hämtas.

Matavfallet kan slängas med eller utan förpackning (undantaget är glas). Det förpackade matavfallet slängs i en separat box eftersom det behandlas i en sidolinje i förbehandlingsanläggningen.

Det går inte att lämna restavfall i matboxarna utan systemet ska kompletteras med separat hämtning av restavfall.

Tänk på att...

  • Måtten på boxarna är 120 cm x 80 cm x 95 cm och volymen är 700 liter
  • Alla matboxar ägs av Växjö kommun
  • Boxarna hämtas enligt ett tidsbestämt intervall

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 augusti 2017
Jobb och företag