Lantbruk och hästhållning - miljötillsyn

Jordbruk ger oss både mat och ett vackert öppet landskap. Samtidigt kan hantering av gödsel, avfall, bekämpningsmedel och andra kemikalier påverka vår hälsa och miljö.

Det är därför viktigt att lantbrukare och hästhållare har den kunskap som krävs för att hantera gödsel, bekämpningsmedel, avfall och kemikalier på ett lämpligt sätt. Detta är några av de områden som regleras i den svenska miljölagstiftningen, miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddskontoret har i uppdrag att kontrollera att miljöbalken följs. Det sker genom besök på verksamheterna och granskning av dokument, anmälningar och ansökningar. Vi arbetar också förebyggande med information och rådgivning.

De flesta lantbruk och hästgårdar får tillsynsbesök med cirka 2-7 års mellanrum. Vid klagomål kan vi också besöka en verksamhet. På Jordbruksverkets webbplats finns information om kommunernas tillsyn enligt miljöbalkenlänk till annan webbplats. Tillsynen finanseras av de verksamheter som får tillsyn, enligt miljöbalkens principer och den taxa som är beslutad i kommunfullmäktige.

Även länsstyrelsen arbetar med lantbrukstillsyn. Deras ansvarsområden är bland annat reglerna för djurskydd, foder, vattenverksamhet, naturvård, kulturminnen och jordbrukarstöd.

Under rubrikerna till vänster kan du läsa mer om några av de vanligaste miljöreglerna som kan beröra dig som är lantbrukare. Till höger finns länkar till andra webbsidor med användbar information samt den checklista som förnärvarande används vid tillsynsbesöken.

Hör gärna av dig om du har frågor om miljöregler eller tillsynen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2017
Jobb och företag