Vatten och avlopp

Du som är ansluten till kommunalt vatten och/eller avlopp får ditt vatten levererat eller omhändertaget av tekniska förvaltningens VA-avdelning.

ABVA (Allmänna bestämmelser för brukandet av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen) är det regelverk som gäller för Växjö kommun och antas av kommunfullmäktige. Den reglerar bland annat avgifter och anslutningar till det allmänna VA-nätet. ABVA beskriver även Växjö kommuns och kundens skyldigheter kring till exempel leverans, VA-installationer och underhåll.

Det här innehåller ABVA:

  • Den allmänna anläggningen
  • Förbindelsepunkters lägen
  • Inkoppling av fastighetens va-installation m.m.
  • Brukande av den allmänna renvattenanläggningen
  • Brukande av den allmänna avloppsanläggningen
  • Övrigt

Om du vill ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp eller har frågor om din VA-anslutning är du välkommen att kontakta VA-avdelningens abonnentingenjörer, 0470-410 00.  

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 februari 2018
Jobb och företag