Alla våra yrken

Inom Växjö kommun arbetar cirka 7000 människor för att möta närmare 90 000 medborgares behov av service. Uppdraget rymmer allt från omvårdnad och skola till att se till att vatten och vägar fungerar.

Här nedan presenterar vi några av de yrken som finns inom kommunen. Inom flera av dem har vi redan idag ett stort rekryteringsbehov eller så kommer vi få det i framtiden.


A
Abonnentingenjör
Administratör
Anläggningsarbetare
Arbetsledare
Arbetsterapeut
Arenachef
Arkivarie
Assistent
Avdelningschef
Avlösare

B
Barnskötare
Behandlings-
assistent
Beteendevetare
Bibliotekarie
Biblioteksassistent
Bibliotekschef
Bildlärare
Biljettförsäljare
Boendeassistent
Boendesamordnare
Budgetchef
Budgetrådgivare
Bygglovarkitekt
Bygglovingenjör
Byggnadsinspektör

C
Cafeteriabiträde
Chaufför

D
Dagbarnvårdare
Danslärare
Datatekniker
Datautbildare
Dietist
Distributionschef
Distriktsarbetsterapeut
Distriktschef
Distriktsjukgymnast
Distriktsköterska
Driftchef IT
Driftmästare
Driftreparatör
Driftsamordnare IT
Drifttekninker
Driftvakt

E
Ekonom
Ekonomiassistent
Ekonomibiträde
Ekonomichef
Ekonomihandläggare
Ekonomisekreterare
Elevassistent
Elingenjör
El-tekniker
Energirådgivare
Enhetschef

F
Familjerättsassistent
Fastighetskoordinator
Filialföreståndare
Finansekonom
Folkhälsosamordnare
Fotvårdsspecialist
Fritidsassistent
Fritidsgårdsföreståndare
Fritidskonsulent
Fritidsledare
Fritidspedagog
Fältsekreterare
Färdtjänsthandläggare
Företagssköterska
Förhandlingssekreterare
Förman
Förrådsarbetare
Förskollärare
Förvaltningschef
Förvaltningsekonom

G
Gatuingenjör
GIS-ingenjör
Grundskollärare
Gruppchef administrativ
Gruppledare
Gymnasielärare

H
Handledare
Handläggare
Heminstruktör
Hemterapeut
Hjälpmedelsassistent
Hjälpmedelstekniker
Hushållslärare
Husmor

I
Informatör
Instituttekniker
Invandrarkonsulent
IT-assistent
IT-arkitekt
IT-chef
IT-ekonom
IT-handläggare
IT-samordnare
IT-strateg
IT-tekniker

J
Jourbiträde

K
Kansliassistent
Kanslichef
Kanslisekreterare
Kart-/mätningsingenjör
Karttekniker
Kock/Kokerska
Kommunalrådssekreterare
Kommunchef
Kommunekolog
Kommunjurist
Kommunvägledare
Konsthallschef
Konstpedagog
Konsulent
Kostansvarig
Kostchef
Kultursekreterare
Kulturstrateg
Kvalitetschef
Kvalitetsingenjör

L
Laboratorieingenjör
Landsbygdssamordnare
Landskapsarkitekt
Landskapsingenjör
Lantmätare
Lantmäteriingenjör
Lektor
Lokalvårdare
Lärarassistent
Lärare
Lönekonsult

M
Markingenjör
Medicintekniker
Mekaniker
Mikrobiolog
Miljö- och hälsoskyddschef
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Miljöhandläggare
Miljöingenjör
Miljörådgivare
Miljösamordnare
Miljövårdsarbetare
Modermålslärare
Mottagningssköterska
Musiklärare
Mätarreparatör
Mätningsingenjör
Mätningstekniker

N
Näringslivsutvecklare

O
Omsorgsutvecklare
Omsorgsassistent

P
Parkarbetare
Patientvärdinna
Pensionshandläggare
Personlig assistent
Personal- och förhandlingchef
Personaladministratör
Personalassistent
Personalspecialist
Personalstrateg
Personligt ombud
Planarkitekt
Planeringsassistent
Planeringschef
Planeringsingenjör
Planingenjör
Plantekniker
Praktiksamordnare
Processingenjör
Produktionschef
Produktionsingenjör
Projekteringschef
Projekteringsingenjör
Projekteringstekniker
Projektledare
Psykolog

R
Receptionist
Redovisningschef
Rehabiliteringsassistent
Rektor
Renhållningsarbetare
Renhållningschef
Rörnätsreparatör

S
Sekreterare
Servicebiträde
Serviceledare
Servicetekniker
SFI-lärare
Sjukgymnast
Sjuksköterska
Skogsarbetare
Skogsförman
Skogsförvaltare
Skolassistent
Skolkurator
Skolmåltidsbiträde
Skolsekreterare
Skolskjutshandläggare
Skolsköterska
Skyddsingenjör
Skötare
Socialsekreterare
Sophämtare
Specialbilförare
Speciallärare
Stadsarkitekt
Stadsbyggnadschef
Stadsingenjör
Stadsjurist
Stadsträdgårdsmästare
Stensättare
Studie- och yrkesvägledare
Städare
Städkonsulent
Systemadministratör
Systemingenjör
Säkerhetschef

T
Tekniker
Tidigarelärare
Trafikarbetare
Trafikassistent
Trafikinformatör
Trafikingenjör
Trafikplanchef
Trafikövervakare
Tryckare
Trädgårdsingenjör
Trädgårdsmästare
Tränare
Turistassistent
Turistbyråchef
Turistkonsulent

U
Undersköterska
Upphandlare
Upphandlingschef
Utbildningssekreterare
Utredare
Utvecklare
Utvecklingschef
Utvecklingsledare
Utvecklingssekreterare

V
VA-chef
VA-ingenjör
Vaktmästare
Verksamhetsutvecklare
Verkstadsmekaniker
Vårdare
Vårdbiträde
Vårdlärare
Växthusarbetare

Ö
Överförmyndarhandläggare

Relaterade länkar

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017