Arbetsterapeut Lina

Namn: Lina Karlsson
Ålder: 36
Utbildning: Arbetsterapeut
Jobbar som: Arbetsterapeut
Arbetsplats: Kungsmadskolan och Teknikum
Förvaltning: Utbildningsförvaltningen
Favoritplats i Växjö: Alla härliga stigar utmed Växjös sjöar

Vad innebär ditt jobb som arbetsterapeut?

Arbetsterapi handlar mycket om att ge stöd i att få vardagen att fungera. Det handlar om att kunna känns sig delaktig i sin egen vardag och att kunna vara självständig i de aktiviteter man behöver och vill utföra. Allt utgår från de egna resurserna och som arbetsterapeut träffar man människor som på grund av skada, sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att på egen hand träna, anpassa eller utveckla de aktiviteter som är viktiga för att fungera i vardagen. Det kan handla om personlig vård, boende, skola, fritid m.m.

Vad jobbar du med just nu?

Jag jobbar på Kungsmadskolan och Teknikum. Mitt arbete innebär att stötta elever i att få aktiviteter i skolvardagen att fungera så bra som möjligt. Det är mycket förväntningar och krav på rollen som elev och många behöver stöd i hur de ska hantera olika situationer. Det handlar mycket om att planera sina studier och få uppgifter gjorda, om att koncentrera sig under lektion och om att komma ihåg tider och saker som ska göras. Det är ett nära samarbete med eleven som testar olika strategier och teknik för att utföra aktiviteter på ett nytt sätt.

Vad gör Växjö kommun till en bra arbetsgivare?

För min del startade anställningen inom Växjö kommun i ett projekt som sedan övergått i fast anställning. Jag uppskattar möjligheten jag haft att hela tiden påverka och utveckla mitt arbete.

Vad är utmaningen med ditt jobb?

Att arbeta med människor är alltid en utmaning då man måste vara närvarande i varje möte och verkligen lyssna på den man har framför sig. Att anpassa sig och försöka bemöta eleven på det sätt som situationen kräver, att ibland bara lyssna och ibland utmana och ifrågasätta.

På vilket sätt känns ditt jobb meningsfullt?

Många elever är oerhört stressade över sin skolsituation och vet inte vad de ska göra för att förändra. Att bara kunna stötta någon i att hitta egna verktyg som gör att stressen reduceras och skolsituationen fungerar bättre gör mitt jobb meningsfullt.

Vad får dig att trivas på jobbet?

Det är fantastiskt kul att jobba med ungdomar och mötet med alla elever ger jättemycket. Det är häftigt att få vara med i en process där någon provar något nytt och utvärdera resultat av hur det fungerar. Att sedan få samarbeta med härliga kollegor gör det ju ännu bättre.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017