IT-arkitekten Pontus

Namn: Pontus Berglund
Utbildning: Civilingenjör Informationsteknik, KTH
Jobbar som: IT-arkitekt och gruppledare
Arbetsplats: IT-enheten
Förvaltning: KLF
Favoritplats i Växjö: Evedal

Vad innebär ditt jobb som IT-arkitekt?

Som IT-arkitekt hjälper jag kommunens bolag och förvaltningar att nyttja IT i sin verksamhet. Jag arbetar strategiskt med att utveckla vår förmåga att leva upp till verksamhetens behov, och löpande med att ta fram tekniska lösningar i exempelvis projekt och upphandlingar. Jag är också chef över vår grupp av IT-arkitekter och projektledare.

Vad jobbar du med just nu?

Just nu har jag mycket fokus på den gemensamma målarkitektur vi arkitekter arbetat fram under året och som sträcker sig ett par år framåt. Den ger en bild över hur våra tekniska förmågor ska utvecklas för att möta de behov vi ser att verksamheten har strategiskt. Vi planerar nu vilka aktiviteter som ska genomföras under året för att stegvis förflytta oss mot den målbilden.

Vad gör Växjö kommun till en bra arbetsgivare?

Som småbarnsförälder uppskattar jag att det är en trygg och stabil arbetsgivare. Det är också spännande att arbeta med den omväxlande verksamhet som finns inom kommunkoncernen. Att ena stunden diskutera mobil hemtjänst med omsorgen för att i nästa stund diskutera lösningar för skolan är precis det som driver mig i min roll som arkitekt.

Vad är utmaningen med ditt jobb?

Den stora utmaningen är att hitta rätt balans mellan enhetlighet och flexibilitet. Alltså en balans mellan det som är en förutsättning för vår egen verksamhet att fungera effektivt över tid, och det unika behov verksamheten har idag.

På vilket sätt känns ditt jobb meningsfullt?

Det är lätt att knyta an till en verksamhet som du så tydligt kan relatera till dig själv eller till din omgivning.

Vad får dig att trivas på jobbet?

En god stämning, en inspirerande miljö där jag känner att jag kan utvecklas och en verksamhet som har väldigt mycket kul saker på gång framöver.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 oktober 2017