Mätningsingenjören Mikael

Namn: Mikael Lindberg
Utbildning: 2 årig mätningsteknisk gymnasieutbildning
Jobbar som: Mätningsingenjör
Arbetsplats: Mät- och GIS-avdelningen
Förvaltning: Stadsbyggnadskontoret
Favoritplats i Växjö: Klätterväggen i Idrottshuset.

Vad innebär ditt jobb som mätningsingenjör?

Man får på ett spännande sätt växla mellan fältarbete och innearbete genom praktiska inmätningar och utsättningar i fält. Handa precisionsinstrument som GPS och totalstation. Inne arbetar vi numera med karthanteringsprogram kopplade mot en kartdatabas. All vår kartdata lagras digitalt, därför blir innearbetet oftast vid en dator. Mätningsingenjörens arbete i kommunen kan delas upp i följande områden: inmätning för kommunens baskartor och stomnät, fastighetsbildningsmätningar, varierande mätuppdrag, husutstakningar, upprättande av nybyggnadskartor, uppbyggnad och drift av GIS-verksamhet (Geografiska informationssystem), flygfoto- och stereokartering för baskartan.

Vad jobbar du med just nu?

Just nu håller jag på mycket med stereokartering för vår primärkarta, inmätning av fjärrvärme för VEAB samt fastighetsbildningsuppdrag.

Vad gör Växjö kommun till en bra arbetsgivare?

Ger förutsättningar för att ha tillgång till en effektiv utrustning och förutsättningar till att hålla sig på en god kompetensnivå.

Vad är utmaningen med ditt jobb?

Varje nytt uppdrag kräver nya problemlösningar, inget problem är det andra likt.

På vilket sätt känns ditt jobb meningsfullt?

Man är en kugge i förutsättningarna för att skapa ett framtida samhälle som är tryggt och positivt för alla som bor här.

Vad får dig att trivas på jobbet?

Arbetskamraterna och de varierande arbetsuppgifterna.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juli 2017