Projekteringsingenjören Fredrik

Namn: Fredrik Brandt
Utbildning: Byggingenjör
Jobbar som: Projekteringsingenjör
Arbetsplats: Projekteringsenheten
Förvaltning: Tekniska förvaltningen
Favoritplats i Växjö: Växjösjön

Vad innebär ditt jobb som projekteringsingenjör?

Jag jobbar mycket med att rita arbetshandlingar till olika projekt och gör större VA-utredningar. Ritar i stort gator, bussfickor, parker, nya bostadsområden, dagvattenhantering, ledningsnät och mycket mer. Ibland blir det specialprojekt där man får vara med och ljussätta och utforma. Jag jobbar också en hel del med dagvattenmodeller där man gör simuleringar av ledningsnätet för att hitta problem och översvämningsrisker.

Vad jobbar du med just nu?

Jag jobbar oftast med många projekt samtidigt, uppåt fem projekt är inte ovanligt. Just nu jobbar jag med dagvattenutredning på ett magasin vid Arabygatan/Mörnersväg, ett nytt bostadsområde på Torparängen, nytt bostadsområde vid Arenastaden och med att göra nya principritningar för busshållplatser.

Vad gör Växjö kommun till en bra arbetsgivare?

Om man vill utvecklas och gå kurser m.m. är det sällan några problem. Om man har ett speciellt intresseområde brukar man få utrymme för att bli bättre inom detta.

Vad är utmaningen med ditt jobb?

Alla projekt är unika så söker ständigt nya bättre lösningar på olika problem. Utmaningen är att man måste hänga med och ständigt hålla sig uppdaterad. Man måste kunna hålla många bollar i luften och snabbt kunna växla mellan olika saker då det ibland blir förändringar. Att kunna planera och prioritera är viktigt.

På vilket sätt känns ditt jobb meningsfullt?

Att jag får vara med och bygga en stad.

Vad får dig att trivas på jobbet?

Att man får vara med i hela processen, från idé till slutbesiktning. De flesta projekten är väldigt olika vilket gör jobbet mycket varierande.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 juli 2017