Industri

Växjö uppfattas ofta som en
tjänste- och utbildningsstad men
det finns en lång industritradition
och industrin står fortfarande för en
betydande del av sysselsättningen
och regionen är den mest
exportintensiva i Sverige. Vi har ett
antal större äldre industriområden
där alla fastigheter är privatägda
samt två större utvecklingsområden där kommunen
erbjuder tomter till försäljning.

Ekeberg

Ekebergs företagspark är vårt stora utvecklingsområde för verksamheter
som ligger ca 2 km sydost om Växjö centrum. Området ligger utmed
riksväg 27 med direkt anslutning till hela nätverket av riksvägar. Området
är anpassat för industri och lämpar sig både för större och mindre
verksamheter. Området omfattar totalt ca 70 ha. För närvarande huserar
ett tiotal verksamheter här och den södra delen som är utbyggd är till stora
delar redan såld även om ett antal tomter kvarstår. Den norra delen
beräknas börja byggas ut under vintern 2016/2017.

Öjaby och Nylanda

I området kring Öjaby och Nylanda precis vid flygplatsen och ca 7 km
nordväst om Växjö centrum finns två områden för verksamheter. Dels vid
postterminalen i korsningen vid riksvägen och dels mittemot flygplatsen
där Staples huvudlager finns. Här finns tillgängliga expansionsmöjligheter
och dessutom pågår planläggning av ytterligare mark för att möjliggöra fler
etableringar i området.

Västra mark

Västra mark anlades och byggdes upp på 50- och 60-talet då industri och
verkstäder flyttade ut från Växjö centrum som ligger endast 2 km bort.
Västra mark är samlingsnamnet som idag innefattar både Västra
industriområdet och Sjöuddens industriområde, men även Arenastaden,
Samarkand och Västerport. Området är inne i en naturlig omvandling där
framför allt de södra delarna (söder om Mörners väg) successivt omvandlas
till mer och mer handel och kontor. De norra delarna består fortfarande till
stor del av renodlad industri även om det sker en omvandling även här i
takt med att krav och behov på lokaler och miljö förändras inom industrin.
Hela området är exploaterat sedan länge så för att etablera sig i området
förutsätter att det att man hittar en befintlig fastighet att köpa.

Norra industriområdet

Området påbörjades under 70-talet och har under många år varit Växjös
utbyggnadsområde för verksamheter. Hela området är i princip exploaterat
med undantag från ett fåtal obebyggda tomter i privat ägo. Området ligger
cirka 3 km nordost om Växjö centrum jämte Handelsplats Norremark.

Sandviks industriområde

En knapp kilometer sydost om stadskärnan ligger Sandviks industriområde
som byggdes upp under 50-talet. Här ligger bland annat Växjö Energis
anläggning för el och fjärrvärme. Området är exploaterat med undantag
från någon enstaka obebyggd tomt i privat ägo.

Växjös tätorter

I alla Växjö kommuns större tätorter finns ett aktivt näringsliv med egna
profiler där Lammhult karaktäriseras av trä- och möbelriket, Gemla av
leksakstillverkning medan Rottne, Braås, Ingelstad och Åryd främst av
verkstadsindustri. Växjö kommun har industritomter till försäljning i
tätorterna.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2017
Jobb och företag