Kontor

I Växjö finns en stor variation av
tjänsteföretag, inte minst inom ITK-
sektorn som utvecklas starkt och
där Växjö idag är Sveriges näst
starkaste region baserat på andelen
anställda inom sektorn. Det finns
ett antal större och mindre
företagsbyar i Växjö, och flera nya
attraktiva kontorsmiljöer på väg att
växa fram runt om i staden. Gemensamt för alla är en
kraftig expansion och en stark önskan från företag att
etablera sig där.

Växjö City
Mitt i centrala Växjö finns många attraktiva kontorsmiljöer, både i form av
kontorshotell och vanliga kontor. Här varvas kontoren med bostäder,
butiker, restauranger, caféer och kultur. Här pågår omvandlingen av Växjö
stationsområde från en klassisk järnvägsstation till en levande del av
staden med handel, kontor, bostäder och en hållbar trafiklösning för en
stad med 100 000 invånare, se www.stationsområdet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här invigdes
också Växjös nya och Sveriges fjärde World Trade Center (WTC) under
hösten 2016. WTC skapar ett nytt landmärke i staden och knyter ihop
Växjö med alla World Trade Centers runt om i världen.
Videum Science Park
På campusområdet vid Linnéuniversitetet finns Videum Science Park med
drygt 100 företag, organisationer och institut med runt 600 anställda.
Videum jobbar efter devisen "Idéer föds där människor möts" och skapar
olika typer av mötesarenor som gör det lätt att träffa andra företagare och
dra nytta av varandras och universitetets kompetenser.
www.videum.se/scienceparklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagsstaden I11
Basen i Företagsstaden I11 är byggnaderna runt den gamla kaserngården.
Själva kaserngården är förvandlad till ett mindre torg. Alla kaserner är
ombyggda till nya moderna och miljökloka kontor.
Det är bara de klassiska exteriörerna och sparade inredningsdetaljer som
påminner om tiden då I11 var ett infanteriregemente. De totalrenoverade
och specialanpassade kasernbyggnaderna inrymmer nu ca 90 företag med
ca 1 200 anställda. Fastigheterna ägs av Castellum.
www.castellum.se/har-finns-vi/vaxjo/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Arenastaden
I området kring anrika Värendsvallen har flera nya arenor växt fram med
Vida Arena (ishockey), Myresjöhus Arena (fotboll), Telekonsult Arena
(friidrott) och Fortnox Arena (innebandy). Nu tas nästa steg i utvecklingen
av Arenastaden där flera bostads-, kontors- och hotellprojekt kommer att
tillföra en ny dimension till området. Här byggs bland annat Icon Växjö, en
spektakulär byggnad på 20 våningar med bland annat bostäder, kontor,
hotell och skola, samtidigt som Arton24 bygger två nya kontorsbyggnader
på åtta våningar med bland annat ett nytt huvudkontor till Fortnox.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 augusti 2017
Jobb och företag