Egenkontroll - livsmedel

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att maten som produceras är säker. Men för att kunna visa vilka arbetsrutiner man har, måste alla livsmedelsföretagare ska ha ett system för egenkontroll.

Den som bedriver livsmedelsverksamhet ska känna till reglerna för hygien och riskerna för smittspridning. Därför ska näringsidkaren utöva egenkontroll. Det är företagarens ansvar:

  • att förutse och kontrollera de moment som kan gå fel i matproduktionen
  • att bygga upp ett kvalitetssystem dvs. egenkontrollprogram för att förhindra fel och brister.
  • att genomföra direkta åtgärder när problem ändå uppstår.

I företagets egenkontrollprogram skall faroanalys och kritiska styrpunkter finnas med för att förebygga, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen. Det kan vara mikrobiologiska, kemiska, allergena och fysikaliska faror. Det är miljö- och hälsoskyddskontoret som kontrollerar att egenkontrollprogrammet finns och följs.

Exakt hur egenkontrollen ska utformas och dokumenteras är inte reglerat. Systemet ska vara anpassat efter den egna verksamheten, och vara baserat på hygien, produktion, faroanalys och bestämda rutiner. Egenkontrollprogrammet ska innehålla olika områden, till exempel:

  • utbildning av personalen
  • rutiner för personalhygien
  • rutiner för rengörning
  • bekämpning av skadedjur
  • avfallshantering
  • övervakning av temperaturer
  • korrigerade åtgärder
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 augusti 2017
Jobb och företag