Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har ansvaret för att de boende inte får besvär av brister i byggnaden.

18 procent av befolkningen uppger att de har hälsoproblem som de tror beror på miljön inomhus. Många fastigheter har ett stort underhållsbehov på grund av gamla eller felaktiga installationer av ventilation, värme och vatten.

Därför besöker miljö- och hälsoskyddskontoret fastighetsägare för att tala om vilka lagar som gäller för inomhusmiljö och egenkontroll.

Vi frågar vilka rutiner som finns för att upptäcka och åtgärda fel och brister i byggnaderna, vilka rutiner för felanmälan och klagomål som finns och vem som är ansvarig för miljön inomhus.

Genom systematiskt förebyggande arbete, tydliga rutiner för hur felanmälan och fastighetsunderhåll ska utföras kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar de boendes hälsa negativt.

Till höger hittar du mer information som kan vara bra att veta för dig som är fastighetsägare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 augusti 2017
Jobb och företag