Grävtillstånd och trafikanordningsplan

Tekniska nämnden har beslutat om bestämmelser rörande grävning i kommunal mark, arbete på väg och nyttjande av offentlig plats.

Bestämmelserna består av ett antal dokument om bestämmelser för arbete i och användning av kommunal mark. Dessa dokument finns att läsa som länkar på denna sida.
Grävanvisningarna är uppdaterade och de nya anvisningarna gäller från och med 2016-04-01. 

Grävtillstånd och trafikanordningsplaner

Allmän mark används till anläggningar som är till nytta för kommunens invånare. På marken finns gator, vägar och parker. Under ytan ligger ledningar för bland annat el, telefon, bredband, fjärrvärme, vatten och avlopp. Både gator och ledningar är en förutsättning för ett fungerande samhälle.

För att få nyttja kommunal yta eller gräva i kommunal mark krävs tillstånd. För att få utföra någon form av arbete på eller i anslutning till gator krävs att en trafikanordningsplan (TA-plan) tas fram och lämnas in för granskning. En TA-plan visar hur trafiken ska ledas förbi arbetsplatsen. Ansökan ska göras senast två veckor före planerad start. Både ansökan om grävtillstånd och inlämnande av trafikanordningsplan kan göras här på kommunens hemsida

Ansökan om TA-plan och/eller grävtillstånd

Byggavstängning, uppställning, containers, upplag och uteserveringar

Vid upplåtelse av kommunal mark söks ett tillstånd hos Polismyndigheten i Kronobergs län. Blankett finns på Polisens hemsida, se länk under Relaterade länkar längre ner på sidan.

Tänk på att arbeten på kommunal mark ofta för med sig någon form av trafikreglering och då krävs att en trafikanordningsplan (TA-plan) upprättas. Trafikanordningsplan lämnas in för granskning till trafikenheten. Detta kan göras direkt på kommunens hemsida, se länk ovan. 

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 januari 2018
Jobb och företag