Elektronisk faktura

Som ett led i Europas Grönaste stad, jobbar Växjö kommun målmedvetet mot att gå över till att ta emot fakturor elektroniskt. Av den årliga fakturavolymen är cirka 70 % elektroniska fakturor. Vid nya upphandlingar ställs numera krav på att anbudsgivaren ska kunna skicka fakturor elektroniskt efter avtalets undertecknande.

Fördelar

Förklaringen till varför Växjö kommun vill gå över till att ta emot fakturor elektroniskt är för att effektivisera fakturahanteringen samt att minska utsläpp av koldioxid genom minskad pappersförbrukning.
 
I Sverige skickas det årligen ut 1,4 miljarder fakturor men bara en mindre del av dem är elektroniska, enligt en uträkning från Intrum Justitia. Pappersfakturorna motsvarar ett utsläpp av 26 600 ton koldioxid per år.
 
För leverantörer till kommunen innebär elektronisk fakturering fördelar såsom tidbesparing vid faktureringen och att kostnaden för porto och papper minskar. Risken för fel minimeras och Växjö kommun får en snabbare hantering av fakturorna internt vilket gynnar båda parter.

Olika lösningar 

Standarden för elektronisk faktura inom offentlig förvaltning heter Svefaktura. Flera affärsystem har idag möjlighet att skicka elektroniska fakturor i det formatet.Växjö kommun efterlyser fler e-fakturor från leverantörer. Dock ej PDF via e-post.I och med den nu införda e-handel och inköpsstödet i Växjö kommun öppnas möjligheterna ytterligare för e-faktura till Växjö kommun.

Standardkanalen

De operatörer som ingår i den så kallade ”standardkanalen” vet var fakturor skall skickas. Leverantören behöver bara meddela sin operatör.
Standard kanaler:
Inexchange, Pagero,  Visma SPCS
BGC (SEB, Handelsbanken, danske bank)
Tieto & Global EDI

Integration

Genom integration faktureringssystemen emellan. Aktuella operatörer som har integrationer idag är: Logica, EVRY, Posten/Strålfors, Nordea e-Banking och Itella m.fl.
 
Formatet på faktura från faktureringssystem baseras på EDIFACT D96, cXML, Svefaktura, FINVOICE, e2b XML (norsk) OIO XML (dansk).

Kontaktperson

Om ni är intresserade av att skicka elektroniska fakturor till Växjö kommun, vänd er till Magnus Nyquist 0470-410 73 eller Christina Andersson 0470-430 02, Ekonomikontoret.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2017
Jobb och företag