Inköpssamverkan i Kronoberg

Samtliga kommuner i Kronobergs län samarbetar i inköpsfrågor.

Med länets inköpsvolym som grund gör Växjö kommun via Upphandlingsenheten upphandlingar samt upprättar avtal med berörda leverantörer.

I varje kommun finns en central inköpssamordnare utsedd.

Vill du veta mer om Inköpssamverkan i Kronobergs län kontakta:

David Braic
Upphandlingschef
tel. 0470-41055
david.braic@vaxjo.se

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2017
Jobb och företag