Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal innebär att köparen har förbundit sig att köpa det huvudsakliga behovet av en viss typ av vara eller tjänst av säljaren under en given tidsperiod.

Ramavtal ska följas, d.v.s. inköp ska göras från den säljare som köparen har tecknat ramavtal med. Om ett ramavtal inte följs innebär det en minskad trovärdighet och en urholkning av nästa upphandling eller i värsta fall att köparen får utge skadestånd till säljaren. Köparen kan dock förbehålla sig rätten att prova andra leverantörers produkter/tjänster. Ambitionen är att kommunens kärn- och serviceverksamhet ska handlägga så få upphandlingar som möjligt.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 augusti 2017
Jobb och företag