Växjölöftet

Det är inte helt lätt att få jobb idag och vi ser att unga och nyanlända har särskilt svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Nya utmaningar kräver nya lösningar och arbetsmetoder. Vi måste rusta fler Växjöbor för jobb och utbildning, men även samverka mer med näringslivet.

Växjö ska vara en kommun för dig som är redo att kämpa för en bättre framtid för dig själv och för dina medmänniskor. Genom Växjölöftet går Växjö kommun och Arbetsförmedlingen samman med näringslivet för att hjälpa dig som Växjöbo att ta nya och gemensamma steg mot full sysselsättning.

Genom att arbeta tätt tillsammans med Arbetsförmedlingen, näringslivet och dig fokuserar vi på matchning och kompetensförsörjning. Vi ställer tydliga krav och har en positiv förväntan om arbetsförmåga. Tillsammans uppnår vi målet att få fler unga och nyanlända i arbete eller studier.

Inom Växjölöftets ramar arbetar Matchning Kronoberg, Framtid Kronoberg, 11-gården och vuxenutbildningen.

På den här sidan hittar du information om Växjölöftet och de verksamheter som arbetar för ökad sysselsättning i Växjö kommun. 

Nyheter

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 september 2017
Jobb och företag