Unga

Vi erbjuder en kvalificerad verksamhet för ungdomar mellan 16-20 år som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram och vill gå på en mindre skola där varje elev får individuell hjälp och kan arbeta lugnt i sitt eget tempo med bra stöd av engagerade och erfarna medarbetare.

Våra elever är inskrivna i gymnasieskolan och får studiebidrag. De är i skolan sex timmar varje dag. De har tillgång till elevhälsa. Varje elev har en individuell planering som kan innehålla bl.a. skolämnen, friskvård, matlagning, körkortsteori, arbetslivskunskap, vägledning och karriärplanering och praktik.

När eleverna avslutar sin tid på 11gården har de en realistisk planering för framtiden. De har god kännedom om sina egna styrkor och svagheter. De har också uppnått de mål de själva satt upp, som till exempel att de har betyg i vissa ämnen och att de vet lite mer om vad de själva kan och vill och de vet hur de ska gå vidare i livet.

11gården, klassrum
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Jobb och företag