Om Matchning Kronoberg

ESF-projektet Matchning Kronoberg är en strategisk samverkan som syftar till att samla relevanta offentliga aktörer för att skapa bättre förutsättningar för matchning och kompetensförsörjning i Kronobergs län.

Projektet delfinansieras av Europeiska Socialfonden där Växjö kommun är projektägare och projektet bedrivs i samverkan med Alvesta, Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg.

Matchning Kronoberg består av tre delar. Den ena handlar om att främja strategisk samverkan där grupper som redan idag finns etablerade kopplas ihop på ett tydligare sätt. Den andra delen av Matchning Kronoberg innebär matchare som arbetar riktat mot arbetsgivare. Den tredje delen består i att förbereda målgruppen och kvalitetssäkra matchningen.

Om oss

Projektet är organiserat enligt följande modell och med olika ansvarsområden.

Organisationsskiss

Projektägare
Växjö kommun, förvaltningen arbete och välfärd. Ansvariga för projektet, genomförande och redovisning till svenska ESF-rådet.

Styrgrupp
Representanter från respektive organisation som ingår i projektet. Övergripande strategiska beslut fattas av styrgruppen.

Idégrupp
Handläggare från respektive organisation som ingår i projektet. Utbyter erfarenheter mellan de olika verksamheterna, utreder frågor från styrgruppen, men kan även skicka i väg frågeställningar angående innehållet i projektet, målgruppen.

Projektledare
Ansvarig för att projektets genomförande. Bereder frågor till styrgruppen.

Arbetsgrupp/matchare
Arbetar med arbetsgivare och deltagare för att matcha ut rätt kompetens i det privata näringslivet.

Matchning Kronoberg bygger på stark samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen på såväl operativ som strategisk nivå.

Logotyp Matcning Kronoberg
Logotyp EU
Logotyp Arbetsförmedlingen
Logotyp Försäkringskassan
Logotyp Alvesta kommun
Logotyp Lessebo kommun
Logotyp Tingsryds kommun
Logotyp Uppvidingen kommun
Logotyp Växjö kommun
Logotyp Region Kronoberg
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Jobb och företag