Mål

Mål och indikatorer för uppföljning av projektet. 

Antal deltagare

Cirka 500 personer med könsfördelning som speglar målgruppen.

Avslutsorsaker
Minst 60 procent av deltagarna ska avslutas till arbete eller utbildning.

Arbetsgivarkontakter 
Minst 90 procent av arbetsgivarna ska vara nöjda eller mycket nöjda med den service de fått av projektet.

Samverkan 
Samverkan mellan myndigheterna och kommunerna i länet ska öka gällande matchning och arbetsgivarkontakter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Jobb och företag