Mer om Växjölöftet

Växjölöftet innebär bland annat förbättrat stöd för dig som har svårt att få arbete och att arbetsmarknaden blir mer tillgänlig för fler Växjöbor.

Bättre stöd

Vi förbättrar stödet till dig som har det svårt för att få ett arbete. I en individuell handlingsplan kommer vi att vara tydliga med vad du behöver göra för att kunna försörja dig själv. Vi erbjuder kompetenshöjande åtgärder inom fem dagar. Åtgärder kan vara exempelvis studiebesök, utbildning eller hjälp med CV-skrivning.

Arbetsmarknad för alla

Arbetsplatserna tar ansvar för att arbetsmarknaden ska bli tillgänglig för fler Växjöbor. Den offentliga parten fokuserar på matchning och arbetsgivarkontakter. Till arbetsgivare som tar emot arbetssökande Växjöbor erbjuds stöd till arbetsplatsen genom en personlig kontakt och utbildning av praktikanten för att möta arbetsplatsens kompetensbehov.

Förbättrad kompetensförsörjning

Den offentliga parten tar ansvar för att fler ska kunna stärka sin arbetskraft och kompetens för att matcha arbetsplatsernas behov. Vi ska pröva möjligheten att införa en vuxenutbildningsgaranti som möjliggör förbättrad kompetensförsörjning. Särskilt betydande blir förbättrad språkundervisning för nyanlända.

Växjö ska ha Sveriges mest framgångsrika lokala arbetsmarknadspolitik och en kompetensförsörjning som ger arbetsplatser goda förutsättningar att växa. Vi ska gjuta samman växjöbornas vilja att arbeta och bidra med arbetsplatsernas vilja att växa och ta ansvar. Målet är att den lokala arbetsmarknadspolitiken i Växjö ska bli landets ledande.

Vi hjälps åt - ett trepartslöfte

Växjölöftet - illustration
  • Växjö kommun och Arbetsförmedlingen har en positiv förväntan på Växjöbornas vilja att komma i sysselsättning.
  • Växjöborna försöker att komma i arbete.
  • Näringslivet erbjuder arbetstillfällen i utbyte mot Växjöbornas arbetskraft.
  • Växjö kommun och Arbetsförmedlingen garanterar arbetsplatserna stöd med matchning och arbetsplatserna möjliggör för sysselsättning för fler.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Jobb och företag